BEFAG - TROI spol. s r.o.

 

Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko

 

 

Olejované podlahy

U drevených podláh povrchovo upravených olejom krásne vynikne štruktúra a farba dreva, pri pravidelnej údržbe ich vzhľad je stále ako nový. Zdôrazňujeme pravidelnú údržbu,  ktorej prosíme venovať pozornosť pri dodržaní nasledovných zásad:

Ihneď po položení podlahu /na rozdiel od lakovaných/ preolejujte. Pred olejovaním odstráňte všetky nečistoty, podlaha musí byť čistá a suchá. Vhodné sú všetky druhy oxidačných olejov alebo voskov, ktoré vytvrdzujú - vysychajú na vzduchu /nie pôsobením UV alebo chemickou reakciou viacerých zložiek/. Hotová podlaha bude mať vlastnosti, ktoré garantuje výrobca príslušného oleja. Dodržujte návod výrobcu olejov, čistiacich a udržiavacích prípravkov /napr. WOCA, Bona, American Wood Oil, .../, je vhodné používať celú sadu prípravkov od jedného výrobcu. Pri ručnom nanesení oleja je potrebné vyčkať niekoľko hodín na dokonalé vyschnutie, u strojného nanášania sa táto doba skracuje. U parkiet upravených tónovaným - farebným olejom na prvé preolejovanie podlahy použite bezfarebný olej, u ďalších olejovaní v rámci pravidelnej údržby alebo renovácii prispôsobte odtieň oleja pôvodnému odtieňu podlahy.

Pozor: žiadna drevená podlaha nie je vodovzdorná a tak isto nie je odolná voči chemikáliám! Doporučujeme pozorne si prečítať garancie výrobcov oleja. Čím viac vrstiev oleja, tým možno očakávať vyššiu, ale nie absolútnu vodoodolnosť. 

Bezpečnostné upozornenie:

Textílie použité pri olejovaní /mopy, handry, papier/ sa za určitých okolností môžu samovznietiť! Po ukončení olejovania odporúčame tieto ponoriť do vody a až následne likvidovať.

Upozornenie pre záujemcov o olejovanú podlahu

Napriek upozorneniu v návode na použitie sa niektorí majitelia olejovanej podlahy rozhodnú z rôznych príčin /časových, finančných, .../ nepreolejovať parkety po položení. V takomto prípade sa na podlahu nevzťahuje záruka!

Napriek tomu, že z výroby sú parketové dosky naolejované, aj z pohľadu spojov jednotlivých dosák je potrebné položenú podlahu ešte raz preolejovať. Voľba použitého oleja závisí od predstavy používateľa o želaných vlastnostiach podlahy a životnom prostredí! V ponuke sú napríklad oleje prírodné - s minimálnymi emisiami rozpúšťadiel, syntetické -  s vyšším podielom rozpúšťadiel, s rôznym leskom, odtieňom, so zvýšenou odolnosťou voči vode alebo chemikáliám - odporúčame poradiť sa s odborným predajcom parkiet alebo olejov. Záruku za vlastnosti podlahy čo do odolnosti voči vode alebo chemikáliám preberá výrobca olejov resp. dodávateľ prác. Aj kvalitný olej pri nesprávnom postupe pri olejovaní nemusí zaručiť deklarované vlastnosti /pri nadmernom množstve oleja naneseného na podlahu niektoré oleje nevytvrdnú, je potrebné dodržať čas vytvrdzovania, .../.

Ale žiadne drevo ani olej nie je úplne odolné voči dlhšie trvajúcemu pôsobeniu vody a chemikálií! Každé zamokrenie je potrebné čím skôr odstrániť! Na odstránenie prachu a nečistôt používajte len prípravky doporučené odborným predajcom! Olejovanú podlahu je potrebné pri bežnom používaní minimálne 2x ročne ošetriť udržiavacím olejom - bude vyzerať stále "ako nová". Ak už dôjde k poškodeniu podlahy, konzultujte nápravu s odborným predajcom. Neodborné pokusy môžu spôsobiť väčšiu škodu ako úžitok.

 

www.befag.sk, november, 2011